manatili ng popular tagged News at allvoices.com

manatili ng news

News tagged with “manatili ng”. Found: 1 tagged news report.
 

Your Search Returned 1 tagged news report

 

Singapore :: Singapore | over 2 years ago

Credibility Credibility of 5

00pm Inihayag ng Department of Tourism noong Miyerkules na hindi na kinakailangang i-extend ng mga dayuhan mula sa 166 bansa ang kanilang visa upang manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Napagkasunduan ng DOT, Department of Foreign Affairs, at Bureau

Tags:Use of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.