Skynyrd – an ceann a deas ag èirigh a-rithist
Linkedin

Skynyrd – an ceann a deas ag èirigh a-rithist

Glasgow : United Kingdom | Mar 19, 2010 at 5:08 PM PDT
Source: The Scotsman
XX XX
Views: Pending
 
Airson iomadh Gàidheal a tha 40-rudeigin an-diugh, se Lynyrd Skynyrd seach ceòl a' bhocsa no na fìdhle an ceòl traidiseanta a th' aca. Chan e dìreach luchd na Gàidhlig a tha dèidheil air Skynyrd, ge-tà. Se còmhlan roc cruaidh a th' annta a tha a' còrdadh ris an dà chuid rocairean agus luchd-èisteachd... FULL ARTICLE AT The Scotsman
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
  • Credibility
  • Wait... Flag
 
 
Advertisement
 

News Stories

 

More From Allvoices

Related PeopleUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.