Ang bagong yugto sa buhay ni Charice Pempengco, ikukwento niya sa 'Brigada'
Linkedin

Ang bagong yugto sa buhay ni Charice Pempengco, ikukwento niya sa 'Brigada'

Manila : Philippines | Jun 09, 2013 at 10:45 PM PDT
Source: GMA News
XX XX
Views: Pending
 
Pero sa panayam ni Nelson Canlas kay Charice, sinabi ng kontrobersyal na singer na anuman ang kahihinatnan ng kanyang karera, buong puso niyang niyayakap ang panibagong yugto na ito sa kanyang buhay. Sa nakalipas na mga araw namataan ang hindi bababa sa tatlong butanding o supok kung kanilang tawagin... FULL ARTICLE AT GMA News
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
  • Credibility
  • Wait... Flag
 
 
Advertisement
 

More From AllvoicesUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.