DSWD: Pagbibigay tulong sa mga naipit sa gulo sa Maguindanao, pahirapan
Linkedin

DSWD: Pagbibigay tulong sa mga naipit sa gulo sa Maguindanao, pahirapan

Manila : Philippines | Aug 11, 2012 at 2:24 AM PDT
Source: GMA News
XX XX
Views: Pending
 
Mahirap umano maabot ng social workers na "naipit sa bakbakan" ang mga apektadong mga mamamayan na nasa iba't ibang evacuation centers, pahayag ni Soliman. Dagdag pa niya, patuloy na dumarami ang mga nagpuntahan sa evacuation centers. "Marami ang lumikas. FULL ARTICLE AT GMA News
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
  • Credibility
  • Wait... Flag
 
 
Advertisement
 

More From Allvoices

Most Commented ReportsUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.