Video: Lapay Bantigue - Enverga University Candelaria - College of Liberal Arts and Education part of “Ang mga Babae sa Buhay ni PNoy”

Video Related To: “Ang mga Babae sa Buhay ni PNoy”

Asia : Philippines | 3 years ago
“Behind Every man’s Success is a Woman.” Naniniwala ba kayo sa kasabihang ito lalo pa’t kung patungkol ito sa ating mahal na Pangulo? Marami ang nagulat...
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
   
 • Read full report
Report Your News Got a similar story?
Add it to the network!

Or add related content to this report

Also Attached To These News Reports
Video Source: www.youtube.com

Lapay Bantigue - Enverga University Candelaria - College of Liberal Arts and Education

Lapay Bantigue Ang Lapay ay isang uri ng ibong heron o seagull. Bago ang pangalang Lapay, ang seagull ay malimit makikita sa karagatan ng Bantigue sa Masbate, lalu't lalo na sa kanilang daungan ng mga barko, kung saan din dinadala ang mga nahuling yamang dagat. Ang mga Lapay ay din ang syang sumusundo sa mga huling isda. Ang mga asawang lapay naman ang kalimitang naiiwan sa kanilang mga inakay na malapit din sa tabing dagat, kung saan ang din sila kumukuha ng kanilang ikinabubuhay. Ang Lapay sa Bantigue o ang sayaw na Lapay Bantigue ay nabuo noong ang mga mamamayan ng Bantigue nagkatiputipon sa tabing dagat habang ngahihintay ng daraong na barko. Ginaya nila ang paglipad nito at pagsunod sa daraong na barko na hudyat na marami itong huli. Tulad ng pagliligawan, at paglalaro, at ang iba pang kilos ng mga Lapay ay siyang naging dahilan upang maisakatuparan ang sayaw na Lapay Bantigue. Itinuturing ng mga taga Bantigue, Masbate na gawing natatanging sayaw ang Lapay Bantigue bilang sagisag ng kanilang kaularan at masaganang biyaya ng yamang dagat sa kanilang lalawigan at bayan. (Video by Jose Dominic Tolentino of the Cyber Kayakas Party)
Views : pending


Use of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.