Para Sa Bayan? (Essay)
Linkedin

Para Sa Bayan? (Essay)

Manila : Philippines | Mar 07, 2011 at 11:47 PM PST
XX XX
Views: Pending
 
YAMAHA R1 Walk Around. Filipino Rider in Southern California

*Please help us with our peace advocacy. End the armed conflict in the Philippines now. Expose the atrocities, lies and deceptions of the CPP-NPA-NDF. Spare the youth. Visit the site www.peace.com.ph*

“Ano ang gusto mo paglaki mo?”, tanong ko sa pamangkin ko. Ipinagmamalaki niya akong sinagot ng “Tundalo ako!” sabay talon sa upuan na kinatatayuan niya na sinundan ng isa pang sigaw, “Darna!”.

Nakakatawa mang isipin kung paano pinag-ugnay ng isang 3-taong gulang na bata ang isang sundalo at si Darna, di na rin ako magtataka dahil, kung tutuusin, iisa rin naman ang dahilan ng pagkakaroon ng isang sundalo at ng pagkabuhay ni Darna—ang paglingkuran at protektahan ang mamamayan at ang bayan.

Ngunit sa kabila ng dahilan na ito ay nakakalungkot isipin na ilan o maaaring marami pa rin sa ating kasundaluhan na di pa rin isinasapuso ang pagiging makabayan.

Kasing-aga pa lang ng pagtungtong natin sa elementarya ay itinuturo na sa atin ang katangian ng pagiging ‘makabayan’. Sa pagsisimula ng bawat seremonya ay inaawit natin ang “Lupang Hinirang”, binibigkas araw-araw ang “Panatang Makabayan”, itinuturo ang iba’t-ibang leksyon sa araling panlipunan, kaya’t siguradong wala sa atin ang di nakakaalam ng salitang ito. Pero higit sa mga salitang naisaulo na natin, paano nga ba natin isasagawa ang pagiging ‘makabayan’? Bilang sundalo na inaasahang tagapaglingkod ng sambayanan, gaano kahalaga sa atin ang pagkakaroon ng katangiang ito? O ginagawa lamang natin mekanikal ang ating trabaho sa simpleng “for compliance” o para lamang sa sweldo?

Sa institusyong ito, bawat sundalo ay may sariling kwento, sari-saring pagkatao, sari-saring pinanggalingan at sari-saring pananaw. Pinagbuklod-buklod ang lahat ng mandirigma ng isang institusyon na nilikha mula sa bayan, ng bayan at para sa bayan. Ang tanong ay kung alam ba ng bawat isang miyembro ng institusyong ito ang gayong simulain? Ang sagot dyan ay “oo”. Susundan ito ng isa pang tanong “Paano ito isinasabuhay sa araw-araw na paggampan ng gawain? Nagiging signipikanteng tulak ba ito upang magpursigi na paunlarin ang sarili para ibayo pang magbahagi ng kakayanan, kaalaman, oras at panahon sa ganitong klaseng propesyon? Dito na siguradong magkaka-iba-iba ang lebel ng pagpapahalaga at pagsasabuhay ng pagiging ‘makabayan’ sa anyo ng paggampan ng mga gawain na iniatang sa bawat indibidwal.

Maaaring karamihan sa atin ay naghahanap ng kasiguruhan sa buhay o seguridad sa kabuhayan. Katulad ng nakilala kong isang sarhento na 22 taon na sa serbisyo. Ayon sa kanya, noong una ay di raw talaga niya naisip na magsundalo, aniya pa “..dala na rin ng kahirapan ng buhay, pumasok na ako..”. Mayroon rin naming isang bagong gradweyt na Private na nagkomento “..di ko pa nga ‘feel’ ang pagiging sundalo ko,e”. Sa ganang kanya ay parang nalilito pa siya sa kung paano at kung para saan ba talaga siya pumasok sa serbisyo. May ilan rin namang pumasok dala mismo ng ideyalismo na makakatulong at maipagtatanggol nila ang kapwa mamamayan. Anuman ang dahilan ng pagsisimula, gaano man kaliit o kalaki ang dedikasyon sa papasuking propesyon, ang sigurado at mahalaga ay mayroong pagsisimulan, dahil iyun ang katotohanan kailangang nating tanggapin at bagayan hinggil sa mga nagnanais pumasok sa institusyong ito. .

Ngayon, ito naman ang hamon sa atin, paano natin pag-aalabin ang pagiging makabayan ng bawat isang sundalo upang maging masigasig sa paggampan ng kaniyang gawain? 3 salik ang magtatakda ng positibong resulta na inaasahan mula sa ating mga kasundaluhan. Una, ang kalidad ng pagtre-treyning at edukasyon na ibinibigay. Pangalawa, ang pagpapahalaga at pangunguna ng ating mga upisyal-militar at mga “trainors” sa pagsasabuhay nito. At pangatlo, ang pagpapahalaga at pagsasabuhay ng pagiging makabayan ng indibidwal sa kanyang pag-iisip, pananalita, at pagsasagawa ng kanyang tungkulin.

Habang lumalaon sa serbisyo ay lumalawak at lumalalim ang kaalaman hinggil sa pinasok na propesyon ng pagsusundalo kaya dapat kasabay sa pagtugon sa pangangailangan ng isang tao o yung “Human Security” kung saan napapaloob dito ang pangangailangang pang-ekonomya, pangkalikasan, pampersonal, pangkomunidad, pangkalusugan, pampulitikal, at pampagkain na responsibilidad ng estado sa kanyang mamamayan ay huwag tayong mag-alinlangan o tamarin magpasan ng responsibilidad na sinumpaan rin naman noong pagpasok pa lang sa pagsusundalo—ang paglingkuran ang bayan at ang mamamayan nito.

Kung tutuusin nga ay malaki ang pinagkaiba ng mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines(AFP) sa mga armado ng rebeldeng New People’s Army(NPA). Ngunit ang mga NPA ay nagagawang masiglang gampanan ang kanilang mga tungkulin sa kabila ng matinding hirap, sakripisyo at kamatayan samantalang wala naman silang inaaasahan para sa kasiguruhan at pagpapaunlad ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Ang masama lang sa kanila ay nagagamit ang mga miyembro nila para sa makasariling interes ng mga namumuno ng CPP-NPA-NDF, samantalang binuo ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas para sa kapakanan at pagdedepensa ng ating demokratikong estado at ng taumbayan nito. Hindi masamang gawin natin ehemplo at mas lalo pang paunlarin ang ‘estilo ng paggawa’ ng mismong mga kalaban natin sa pagbibigay dedikasyon sa trabaho, sa pagbibigay-alab sa sinumpaan nating propesyon. Nararapat na patunayan ng ating mga kasundaluhan sa kanilang mga sarili at sa buong sambayanan ang walang-sawa at at walang-imbot na pagtupad ng kanilang tungkulin.

Magsimula ka sa iyong sarili. Magsimula ka ngayon.

Sa pagsisimula ng taong 2011 ay malaki ang inaaasahan ng mamamayan sa ating mga institusyong militar. Lalo’t higit sa harap ng maraming tagumpay na natamo sa kontra-insurhensyang kampanya, “humanitarian assistance projects”, “disaster response” at “environmental projects”. Higit pang hamon ito upang gawing tuluy-tuloy at pag-ibayuhin ang mga tagumpay na ito. Higit sa lahat, isang nagkakaisa, matatag, at masigasig na kasundaluhan ang susi para makamtan ito at makapag-ambag sa isang bayang maunlad, mapayapa at masagana!

Maricris Payongayong is based in Manila, National Capital Region, Philippines, and is a Reporter on Allvoices.
Report Credibility
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
 
 
Advertisement
 

News Stories

 

Blogs

 >

More From Allvoices

Report Your News Got a similar story?
Add it to the network!

Or add related content to this reportUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.