Kasaysayan sa Pag-inog ng Kasuotan ISANG EKSIBISYON
Linkedin

Kasaysayan sa Pag-inog ng Kasuotan ISANG EKSIBISYON

Manila : Philippines | Sep 22, 2010 at 12:28 AM PDT
XX XX
Views: Pending
 
National Museum Collection

Kasaysayan sa

Pag-inog ng Kasuotan

ISANG EKSIBISYON

Ang mga pangunahing Panauhin sa naturang Exhibition ay pinamunuan nina Gemma Cruz- Araneta, Nicanor Legaspi Curator ng Pambansang Museo, kasama rin si Bb. Maria Urduja Osit- Li Manunulat at dating Historical Researcher ng National Library of the Phils.

Ang Exhibition ay proyekto mula sa mga mag-aaral ng Philippine Normal University College of Arts and Social Sciences and History teaching na Pinangungunahan nina: Ralph Rienz Mayo, Victor P. Estrella, Joar Cancha, Dianne Lizette Estavillo,Precious Macalipay, Rasman Valencia, Kesia Anacin at Mary RoseTacadena.

Ang mga Collection sa Exhibition ay Galing sa collection nina: Nicanor Legaspi, curator ng National Museum of the Philippines, Kagawad Arnold Almario ng Quiapo Maynila, National Museum Collection at Philippine Normal University Collection.

Kasuotan, isang masining na representasyon ng saloobin, damdamin at emosyon ng isang tao na kabilang sa isang lipunang mayroong natatanging kultura. Sa pagdaan ng panahon, patuloy na nagbabago ang kasuotan, kaakibat ng pagyabong ng kultura ng isang bansa.

Sa pagdiriwang ng linggo ng kasaysayan sa taong 2010 na may temang “kasaysayan lakas ng bayan”, ang Pamantasang Normal ng Pilipinas sa pangunguna ng Samahan ng Mag-aaral ng Kasaysayan (SaMaKa) ay binigyang pansin ang kalakasan ng bayan sa pamamagitan ng pagsulyap sa pag-inog ng kasuotan sa nagdaang panahon sa ating bansa. Nagkaroon ng isang eksibisyon ng ebolusyon ng kasuotang Pilipino. Kabilang dito ang mga kasuotang nagmula sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Karagdagang pasasalamat dahil ang eksibit na ito ay nabigyang katuparan sa tulong na rin ng mga taong nagpaunlak na maipakita ang kani-kanilang mga personal na koleksyon ng mga kasuotan at kagamitan may kaugnayan rito. Ilan sa mga nangingibabaw na personalidad na ito ay sina, Dr. Larry Gabao, Patnugot ng PNU Kislap Sining; Panglipunan ng Pamantasang Normal ng Pilipinas at ang Pambansang Komisyon ng Sining at Kultura (NCCA).


Ang eksibit na ito ay binuksan mula ika-21 hanggang ika-24 ng Setyembre sa ikalawang palapag ng Bulwagang E. P. Dagot, Pamantasang Normal ng Pilipinas.

Back
4 of 4
Nick Legaspi Collection
Evolution of Textile and clothes in the Philippines
Maria Urduja Osit-Li is based in Manila, National Capital Region, Philippines, and is a Reporter on Allvoices.
Report Credibility
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
 
 
Advertisement
 

Images

 >
 

More From Allvoices

Report Your News Got a similar story?
Add it to the network!

Or add related content to this report

Most Commented ReportsUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.