CALON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA WAJIB LULUS SEJARAH
Linkedin

CALON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA WAJIB LULUS SEJARAH

Kuala Krai : Malaysia | Sep 07, 2011 at 4:49 AM PDT
XX XX
Views: Pending
 

POSTED BY: KHALIDIBRAHIM

Semua calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2013 wajib lulus mata pelajaran Sejarah sebagai syarat memperolehi sijil peperiksaan tersebut. Kenyataan ini dikeluarkan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan, Bil.3, Tahun 2011 bertarikh 8 Ogos 2011 lalu.

Dengan ini, kenyataan YAB Tan Sri Mahyiddin Mohd Yasin, Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Pelajaran dalam Dewan Negara 6 Disember 2010 akan terlaksana. sebagai satu dasar dalam sistem pelajaran negara ini.

Oleh itu mereka yang mengambil peperiksaan ini diwajibkan lulus satu lagi mata pelajaran selain bahasa Melayu yang telah lama disyaratkan kepada calon-calon SPM.

Kementerian Pelajaran juga telah menyediakan garis panduan pentaksiran bagi mata pelajaran Sejarah bertujuan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran itu. Ia mengandungi tiga kertas, Kertas (1) soalan aneka pilihan (objektif), Kertas (2) soalan struktur dan essei manakala Kertas (3) ialah tugasan yang perlu dibuat oleh pelajar.

ENDS.

khalidibrahim is based in Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, and is a Stringer on Allvoices.
Report Credibility
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
 
 
Advertisement
 

More From Allvoices

Report Your News Got a similar story?
Add it to the network!

Or add related content to this report

Most Commented ReportsUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.